Pierwsze koty za płoty :)

Moi Kochani.

SKW "Pomocna Dłoń" ma już na swoim koncie pierwszą akcję zakończoną sukcesem.
Podczas ostatnich zebrań z rodzicami nasze Wolontariuszki: Karolina Kowalska, Dominika Mazur i Oliwia Szymańska sprzedawały kartki świąteczne, które otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Sursum Corda. Udało się sprzedać wszystkie otrzymane kartki - 60 sztuk. Zebrane pieniążki - 150 zł (!!!), zostały wysłane na konto Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie SURSUM CORDA ( z łac. "w górę serca") powstało w 2000r. na bazie osób tworzących od 1994r. "grupę wsparcia" dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej, w środowisku osób w przeważającej części skupionych kiedyś wokół duszpasterstwa młodzieżowego przy "kościółku kolejowym", czyli przy jezuickiej parafii NSPJ w Nowym Sączu. Jest pozarządową, apolityczną organizacją non profit (nie działającą dla zysku) zajmującą się szeroko rozumianą pomocą społeczną, profilaktyką i edukacją.
Opiera się na wysokich kwalifikacjach członków i doświadczonych współpracownikach, zapewniając profesjonalne działanie oraz poszanowanie godności człowieka.
Działalność Stowarzyszenia rozwijają członkowie, do których należą osoby zajmujące się działalnością opiekuńczo-wychowawczą, resocjalizacyjną, socjalną, terapeutyczną oraz oświatową. Współpracuje z nami dodatkowo szerokie grono wolontariuszy o różnych specjalnościach. Swoim zasięgiem obejmuje głównie Województwo Małopolskie.


Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności charytatywnej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i inne podmioty
Cieszymy się, że mogliśmy mieć swój mały udział w pomocy potrzebującym.

Jednocześnie inna grupa Wolontariuszy  - Kasia Trypka, Martyna Jabłońska i Agata Błąd zbierały pieniążki na akcję "Kilometry Dobra". Jak dotychczas udało się zebrać 200 zł. Akcja trwa nadal i będziemy dalej zbierać pieniążki, żeby zdobyć jak najwięcej kilometrów :)

Dziewczyny - jesteście WIELKIE!!!!. Dziękuję za zaangażowanie.

Komentarze

Popularne posty